Предучилищна група

   Деца на възраст от 4 до 7 г.

   Всяка събота без училищните ваканции на град Берн

    От 10:00 до 12:00 ч.

   Quartierzentrum Wylerhuus
Wylerringstrasse 60, 3014 Bern

   Предстои информация

   Преподавател: Катя Йегер

Начална група (1 клас)

    Деца на възраст от 7 до 8 г.

   Всяка събота без училищните ваканции на град Берн

    От 10:00 до 12:00 ч.

   Quartierzentrum Wylerhuus
Wylerringstrasse 60, 3014 Bern

   Предстои информация

   Преподавател: Ирина Бизе

Напреднала група (2 и 3 клас)

    Деца на възраст между 8 и 9 г.

   Всяка събота без училищните ваканции на град Берн

    От 10:00 до 12:00 ч.

   Quartierzentrum Wylerhuus
Wylerringstrasse 60, 3014 Bern

  Предстои информация

  Преподавател: Вероника  Демирова

Напреднала група (4 и 5 клас)

    Деца на възраст между 9 и 12 г.

   Всяка събота без училищните ваканции на град Берн

    От 10:00 до 12:00 ч.

   Quartierzentrum Wylerhuus
Wylerringstrasse 60, 3014 Bern

  Предстои информация

  Преподавател: Катя Лазарова