Основни
правила

– Всички ученици се държат с уважение и респект към съученици и преподаватели.
– В училището е забранен всякакъв вид физическо и психическо насилие.
– В училището е забранена употребата на вулгарни думи и изрази.
– Учениците пазят играчките и материалите, предоставени  им от училището, като своите собствени.
– Учениците спазват стриктно указанията на преподавателите.
– Говоренето и усвояването на български език е основната цел на учебните занятия. По тази причина в училището се говори само на български език, дори и в междучасията. В предучилищния клас се проявява толерантност в зависимост от нивото на владеене на български език.

Общи правила

– В класната стая децата носят домашни пантофки/обувки/чехли, които носят от вкъщи. Якета, обувки и раници се поставят в гардероба преди началото на часовете.
Всяко дете идва на училище със собствен комплект, съдържащ цветни моливи, черен молив, химикал и гумичка.
Всяко дете носи със себе си суха закуска за междучасието и собствена, затворена бутилка с напитка.
– В училището е забранено самоинициативното бягяне и крещене.
– Преди края на часовете всяко дете събира собствените си неща/материали само̀.
– В случай на неявяване на детето заради заболяване, семейни планове или в случай на непредвидено закъснение за учебните занятия, е належащо да се информират преподавателите предварително.

Преподавателите

– се грижат за спазването на правилата и могат, в случай на неспазване, да направят забележка на учениците.


Родителите

– се ангажират с подробното обяснение и разясняване на училищните правила на децата си.
– ще бъдат информирани във всеки един случай на неспазване на правилата и са задължени да се погрижат това да не се случва повече.
– се информират, че перманентното неспазване на правилата от техните деца води до последно предупреждение и изключване от училището.