Условия за ползване

Вашият достъп до и използването на сайта www.zora-bern.ch (наричан за краткост „сайтът“) се подчинява на изложените тук условия за ползване и всички приложими закони и регулации. Осъществявайки достъп до и използвайки сайта, вие приемате тези условия за ползване без ограничения и безусловно и признавате, че всякакви други споразумения между вас и сдружение Зора, касаещи тази материя, се заменят от условията. Ако вие не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване без ограничения и безусловно, моля напуснете сайта.


Използване на сайта

Сдружение Зора ви оправомощава да използвате сайта, както следва:
– Нямате право да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на сдружение Зора.
– Нямате право да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, давате под наем, създавате вторични материали на базата на, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате съдържанието без изричното писмено разрешение от сдружение Зора.
– Забранено е използването на сайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
– Сдружение Зора напълно ще съдейства на всеки правоналагащ орган или съд при поискване или изискване към сдружение Зора да разкрие идентичността на всеки, който изпраща или предава такава информация или материали.

Дискретност на личната информация

Каквато и да е лична информация (име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която изпращате на сайта чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от сдружение Зора в съответствие с приетата от сайта политика за защита на личната информация. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на сайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Ограничения на отговорността

Използването на сайта е изцяло на ваш риск. Нито сдружение Зора, нито негови членове, участващи в създаването, производството или доставката на този сайт, са отговорни за каквито и да са преки, косвени, наказателни, случайни, специални, прдизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този сайт или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение такива вреди да възникнат. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на определени щети, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до вас.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от сдружение Зора. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Сдружение Зора няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното, сдружение Зора специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове:
– нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни;
– са неправилни, непълни или подвеждащи;
– не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;
– не осигуряват необходимата сигурност;
– съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип; или
– са опозоряващи или оклеветяващи.
Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че сдружение Зора одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението на сдружение Зора.

© 2020 | Сдружение Зора | Всички права запазени.