СДРУЖЕНИЕ ЗОРА

«Предизвикателствата правят живота
интересен, а преодоляването им
го прави смислен.» Д.М.

НАШАТА МИСИЯ И ЦЕЛИ

Сдружение за българско образование и култура Зора е създадено с идеална цел. Сдружението не е политически, идеологически или религиозно обвързано. Основните цели на сдружението са изграждане и подкрепа на българското училище в град Берн, както и съхранение и популяризиране на българските традиции и култура в кантона. Нашата мисия е съпроводена от желанието да дадем възможност на децата да се докоснат до българския бит и култура, както и да надградят езиковите си умения и познания за България.

Водени от желанието за устойчивост си поставихме и постигнахме следните цели:

– Припознаване на обучението към програма «Heimatliche Sprache und Kultur» (HSK) с цел издаване на диплома, призната от училищата на територията на кантон Берн

– Припознаване на обучението към Министрество на образованието и науката (МОН) с цел издаване на диплома, призната от МОН

– Получаване на членство в асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ)

Дата на основаване

30 август 2018

Управителен съвет

Верджиния Лазарова Геци (председател)

Анета Ешбахер

Маргарита Хубер

Жени Думермут

Устав на сдружението

Станете член на сдружението

Сметка за дарения

 

Подкрепете каузата:

Verein für bulgarische Bildung und Kultur Zora
Muristrasse 4
3006 Bern

PostFinance
IBAN: CH52 0900 0000 1515 4793 6
BIC: POFICHBEXXX

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ

Ако имате желание да станете част от сдружение Зора и да подкрепите мисията за разпространение на българския бит и култура, моля попълнете формуляра за членство. Изберете между следните две възможности:

Активен член:
Подпомага активно дейността на сдружението, участва в общото събрание. Годишният членски внос за всеки желаещ да бъде активен член е 50 швейцарски франка на година.

Пасивен член:
Участва в общото събрание, което се провежда минимум веднъж годишно. Годишният членски внос за всеки желаещ да бъде пасивен член е 100 швейцарски франка на година.

Осведоменост и конфиденциалност: