Преподаватели

«Най-важното явление в училище, най-поучителният предмет, най-живият пример за ученика е самият учител.» Ф.Д.

Катя Лазарова

Катя Лазарова

Учител съм по математика и информатика. Завършила съм тази специалност със степен магистратура в СУ «Св. Климент Охридски», както и начална училищна педагогика към същия университет. Избрах да работя с деца, защото по този начин спомагам за тяхното интелектуално, емоционално и социално израстване, както и се радвам на техните успехи, които постигаме заедно. За мен е призвание и удоволствие да преподавам в училище Зора в Берн. По този начин допринасям за задълбочаване на връзката и интереса на децата с нашата Родина България.
Вероника Демирова

Вероника Демирова

По професия съм музикант – пианист и чембалист, притежавам бакалавърска степен от университета по изкуства в Берн. В момента завършвам магистър по педагогика. Като мое призвание избрах да бъда учител, защото вярвам в изграждането на пълноценни и духовно богати личности. Ролята ми в това училище е да напътствам децата да намерят себе си чрез опознаване на своите корени и култура, да преоткрият нов свят чрез българския език и да създам живо любопиство за приключението в техния живот, наречено България.

Катя Йегер

Катя Йегер

След като завърших Пловдивския университет «Паисий Хилендарски» с
квалификация ‹психолог, учител по психология›, придобих магистърска степен от университета в гр. Берн с главно направление детска психология и психология на развиетието. Подхождам с голяма отговорност към работата си в училище Зора, защото за мен езикът не е само средство за комуникация. Той е и културно наследство, мост между поколенията и не на последно място – част от нашата идентичност. Изпитвам голяма радост, че имам възможността да подпомогна
децата да научат един от най-древните европейски езици и да опознаят българските бит и култура.