ЗОРА - БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ В КАНТОН БЕРН

 

Учебната 2023/24 година започва на 19.08.2023 г. Записване на нови ученици е възможно по всяко време. За повече информация:

Научете повече

УЧИЛИЩЕ ЗОРА

Училище Зора е с отворени обятия за всички деца, които желаят да изучават български език и култура. В зависимост от възрастта на децата и нивото им на владеене на български език са сформирани три групи: предучилищна (между 4 и 7 г.), начална (1 клас) (между 7 и 8 г.), напреднала (3 и 4 клас) (между 8 и 9 г.) и напреднала (4 и 5 клас) (между 9 и 12г). Учебният план за децата в училищна възраст (над 7 г.) е изготвен на базата на изискванията на българското Министерство на образованието и науката и е съобразен с програматата на обучение по роден език и култура (Heimatliche Sprache und Kultur). Записването на деца е възможно по всяко време. Станете част от българското семейство в град Берн и околностите. Очакваме ви!

СДРУЖЕНИЕ ЗОРА

Постепенното разрастване на българската диаспора в град Берн и околностите му в последните няколко години превърна съществуващата от дълго време идея за създаване на българско училище в неотложна потребност. Сдружение Зора от своя страна превърна тази потребност в реалност. Със създаването на българското училище в Берн членовете на сдружението се ангажират с една единствена цел: съхраняване на българските език, ценности и култура на деца с български корени. Сдружение Зора отговоря за подбора на учители, съблюдава и осигурява необходимите ресурси за провеждане на учебните занятия, както и осъществява контакт с родителите. Всички членове с обединени усилия работят на доброволни начала, посветени изцяло на каузата.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Всеотдайност, старание и индивидуален подход към всяко едно от децата в училището; жажда за предаване на българските културни ценности и език
и огромна любов към всичко българско: това са качествата,
които характеризират преподавателите в училище Зора.